Ποιοι είμαστε

Η HELLENiQ UPSTREAM ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε είναι 100% θυγατρική εταιρία της HELLENiQ UPSTREAM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και κατέχει ποσοστό 25% στα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, που απορρέουν από τη Σύμβαση Μίσθωσης για την θαλάσσια περιοχή 2 (Block 2), δυτικά της Κέρκυρας (ΦΕΚ Α’ 47/15.03.2018). Ο εταίρος της HELLENiQ UPSTREAM ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ, στην εν λόγω παραχώρηση, είναι η ENERGEAN HELLAS Ltd (75%, Εντολοδόχος). Η παραχώρηση καλύπτει έκταση 2.422,1 τετ. χλμ.

Στρατηγικός στόχος της HELLENiQ UPSTREAM ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ, ως μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, αποτελεί η ορθή διαχείριση των παραχωρήσεων για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων και η εκμετάλλευση τους προς όφελος της χώρας και των τοπικών κοινωνιών με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές δραστηριότητες. Τόσο οι ερευνητικές εργασίες όσο και οι εργασίες ανάπτυξης και παραγωγής υδρογονανθράκων διέπονται από ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εργασιών.

Οικoνομικές καταστάσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018