Ποιοι είμαστε

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε είναι 100% θυγατρική εταιρία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. και κατέχει ποσοστό 25% στα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, που απορρέουν από τη Σύμβαση Μίσθωσης για την θαλάσσια περιοχή 2 (Block 2), δυτικά της Κέρκυρας (ΦΕΚ Α’ 47/15.03.2018). Οι εταίροι της ΕΛΠΕ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑ, στην εν λόγω παραχώρηση, είναι η Total E&P Greece B.V. (50%, Διαχειριστής) και η Edison International S.p.A. (25%). Η παραχώρηση καλύπτει έκταση 2.422,1 τετ. χλμ.

Στρατηγικός στόχος της ΕΛΠΕ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑ, ως μέλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αποτελεί η ορθή διαχείριση των παραχωρήσεων για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων και η εκμετάλλευση τους προς όφελος της χώρας και των τοπικών κοινωνιών με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές δραστηριότητες. Τόσο οι ερευνητικές εργασίες όσο και οι εργασίες ανάπτυξης και παραγωγής υδρογονανθράκων διέπονται από ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εργασιών.

Οικoνομικές καταστάσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018